Misija i ciljevi

Svoje poslovanje agencija planira da usmjeri na podizanje svijesti o održivom razvoju turizma i odgovornom djelovanju na životnu sredinu uz uključivanje domicilnog stanovništva u turističke tokove kroz međusobnu saradnju, a sve u cilju zadovoljenja potreba turističke potražnje.